Hem Hållbarhet Byggelement satsar på gröna transporter

Byggelement satsar på gröna transporter

Byggelement gör en stor investering för grönare transporter som öppnar marknaden i Norrland.

Byggelement investerar 15 miljoner kronor i nya lastbilsekipage och lastbärare. Satsningen genererar vinster för både miljö och ekonomi och öppnar marknaden i Norrland.

Carl Rülcker, vd för Peab Byggsystem
Carl Rülcker.PEab  Foto: Andreas Sundbom.

– Vi har transporterat på järnväg i många år men nu kommer det att öka eftersom de nya lastbilarna och lastbärarna är optimerade för att passa ihop med tågtransporter, säger Carl Rülcker, vd för Peab Byggsystem där Byggelement, Smidmek och K-System ingår.

Byggelement, som är en av Sveriges ledande leverantörer av kompletta stomsystem och prefabricerade betongelement, investerar 15 miljoner kronor i de nya lastbilsekipagen med liftar för självlastning på järnvägen och hundratalet lastbärare med standardiserade mått. De nya lastbärarnas låga vikt gör att bilarna får ökad lastförmåga.

– Det öppnar också marknaden i Norrland eftersom det tidigare inte varit ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart att köra så långt med lastbil. Ytterligare en fördel är att vi kan använda samma lastbärare vid båda fabrikerna, säger Carl Rülcker.

Sammantaget innebär det ett lägre koldioxidavtryck och minskade kostnader. Transporterna kommer framförallt ske från byggelements fabriker i Ucklum och Katrineholm och vara riktade norrut.

– Vi ser en ökad efterfrågan på våra produkter och behöver både järnvägs- och lastbilstransporter för att möta marknadens behov i norr. Det händer mycket i Norrland och det samhällsbygget vill vi vara en del av.