Hem Fråga Experten Fråga Experten: Täta mellan fasadelement av betong?

Fråga Experten: Täta mellan fasadelement av betong?

Fråga Tidskriften Betongs experterJag bor i ett hus från Svenska Teknikhus uppfört 1964. Husets fasad består av betongelement. Var 50:e cm är det en vertikal skarv.

En tryckimpregnerad fyrkantsstav tätade ursprungligen mellan blocken, men med åldern verkar staven inte längre fylla sin funktion då vi på ett par ställen vid en sydostfasad får in fukt vid kraftiga höstregn då vinden ibland riktar regnet in mot fasaden. Under den fasaden har en ny dörröppning tagits upp till källarplanet.

Min fråga är om jag kan täta dessa block utifrån med någon lämplig fogmassa och i så fall vilken. Eller finns det någon annan lämpligare metod, kan man t.ex dreva skarven med något material? Skarvens öppning varierar mellan 0 och 2 mm.
/Esbjörn

Ditt hus är ett intressant exempel på en tidig betongelementfasad. När jag läser ritningarna konstaterar jag att fasadkonstruktionen är löst med tätning på ett finurligt sätt av tekniker som kunde sin sak.

Eftersom det är sydostfasaden som läckaget finns misstänker jag att den ombyggnad som gjorts på denna fasad är orsaken till skadan. För normalt sett är nordvästfasaden betydligt mer utsatt för vindtryck i samband med nederbörd, och där finns inget läckage, vilket jag också kunde konstatera vid besök på plats, (vi råkar bo nära varandra).

Fogarna är öppna med undantag av tätningen med trästavarna av tryckimpregnerat virke som ska svälla vid fuktpåverkan och därmed täta. Samtidigt finns det en väl tilltagen luftspalt mellan betongfasadelementen och den inre väggdelen med värmeisolering omgiven av skivmaterial.

Min förmodan är att teknikerna på 1960-talet räknade med att vatten i viss mån skulle kunna tränga in innanför betongskivan, och om så sker torde det finnas en lösning som tar hand om vattnet och ser till att skada inte uppkommer, hur är dock oklart för mig, men jag tror det spelar mindre roll.

Vidare antar jag att när dörröppningen har tagits upp i källargrundmuren så har funktionen att skapa avrinning för vatten förlorats, vilket visat sig i frysskador på betonghålstenen ovan dörröppningen.

Mitt förslag till åtgärd är att kontakta ett företag som är medlem i Svenska Fogbranschens Riksförbund för att diskutera en lösning, som innebär att man med en diamantspårsåg sågar upp de vertikala fogarna till kanske 3 mm bredd och därefter lägger en elastisk fogmassa med låg höjd mellan betongelementen.

Det torde räcka med att göra detta på den läckande sydostfasaden, och kanske endast just där som läckaget har uppstått.

Eftersom fasadelementen endast har bredden 500 mm så ska en sådan fog, om den inte blir för tjock, kunna ta upp temperaturrörelser som uppkommer i betongelementen i horisontell riktning och samtidigt ge en tillräcklig vidhäftning mot betongen i det uppsågade spåret samtidigt som massans elasticitet är tillräcklig för att kunna ta upp betongens horisontella längdförändringar vid temperaturvariationer.

Arne Hellström