Hem Hållbarhet Finjas gröna resa fortsätter

Finjas gröna resa fortsätter

Finjas rapport

Finja Betongs arbete för att bidra till en hållbar utveckling fortsätter, dels i den egna verksamheten med även för samhället i stort. Hållbarhetsrapporten för 2020 som nu presenteras visar att flera steg har tagits mot målet.

– Resan mot en grönare betong är en av våra största satsningar och något som vi arbetar med på daglig basis, säger Bengt Widstrand, vd för Finja Betong.

I nära samarbete med kunder och andra aktörer är ambitionen att kommersi­alisera de hållbara mervärden som kan erbjudas. Under 2020 opti­merades cementmängden i Finja Betongs volymmässigt största produkter med bibehållen kvalitet. Finja införde även en ny ECO-linje med klimatpositiva byggprodukter, där fokus är minskat klimatavtryck.

– Vi har en tydlig färdplan med aktiviteter som i slutändan ska minska vår miljöpåverkan, säger Bengt Widstrand.

Digitaliseringen är viktig i det övergripande hållbarhetsarbetet. En ny kundportal och e-handelsplats för avtalskunder har lanserats samtidigt som flera steg mot robotisering och automatisering av produktionen har tagits.

Läs Hållbarhetsrapport 2020 i sin helhet på finja.se