Hem Fråga Experten Fråga Experten: Täta gjutet tak?

Fråga Experten: Täta gjutet tak?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Får två år sedan köpte vi en funkiskåk byggd 1936 som är kvadratisk med två våningar och källare. Det är ett kallgarage med gjutna väggar liksom taket som används till altan.

Det ligger någon gammal typ av asfaltspapp på taket med lite skador på. I garaget kan man se fukt samt att taket kallar ur sig och ett vitt pulver som faller ner. Hur kan man göra för att få taket tätt så att man sedan kan lägga på trall eller liknande?
/Patrik

Att använda garagetaket som terrass/altan är en ganska vanlig lösning. Någon typ av tätning brukar behövas om man inte skall få fukt/vatten som tränger ner.

Betongkonstruktioner är sällan helt täta, främst i fogar eller av att betongens krympning gör att det uppstår sprickor. Har man en betong med högt vatten-cement-tal (vct över 0,60) är den kanske inte heller tillräckligt tät i sig.

Dessutom kan äldre betongkonstruktioner av denna typ ha svårt att klara cyklisk frysning (speciellt om man tösaltar), varför de kan behöva vara någorlunda torra.

När fukt/vatten passerar genom betongkonstruktionen tar den med sig den ”fria” kalken (kalciumhydroxid) i cementpastan och när den kommer ut till ytan reagerar den med luften koldioxid och omvandlas till kalksten. Det är sannolikt dessa vita utfällningar du ser i ditt tak, och kommer upphöra när du fått tätat konstruktionen.

Vattnet som tränger igenom betongkonstruktionen kan vara ganska basiskt och när det kommer i kontakt med andra material (exempelvis droppar från garagetaket hamnar på bilen) kan det ge missfärgningar.

Platta tak är ofta en ”riskkonstruktion”. Om det är ett garage under kan man kanske acceptabelt ett visst fuktgenomslag (inte att det droppar vatten), men om det är bostadsyta bör den vara helt torr insida.

Det finns olika metoder och preparat för att få till denna tätning, det kan vara att lägga på en tak/tjärpapp, membran, duk, tätskikt, epoxi, plåt m.m. och bör ligga på utsidan (tätad insida inte lämpligt).

En vanlig lösning på lite äldre konstruktioner är likt din med asfalt/tjära som tätskikt samt eventuell en cementbaserad pågjutning (bruk, finbetong, spackel m.m.). Men då petroleumbaserade produkter tenderar att åldras och med tiden bli spröda och spricka, kan konstruktionen börja läcka och ytskiktet släppa.

Generellt är en 2-stegs lösning vara att föredra, dvs. att man har en mellanliggande ventilerad luftspalt. Även om konstruktionen är tät i sig är det lämpligt att få till avrinning och bra bortledning av vattnet. Inte minst för att inte få missfärgningar (smuts) av stående vatten.

Lämplig lutning på fallet kan vara minst 1% (1:100), och gärna ett par centimeterns utskjutande platta som har ”droppnäsa” och fungerande avrinning.

Det finns bra produkter/system för att åtgärda äldre konstruktioner typ terrasser, balkonger, loftgångar, parkeringshus, mm. Det finns också ett flertal företag som jobbar med detta, som du kan kontakta för råd och kostnadsförslag.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Concrete Group