Hem Hållbarhet Cementas täktansökan i Slite avvisas

Cementas täktansökan i Slite avvisas

Cementas fabrik i Slite.
Cementas fabrik i Slite.

Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Beslutet motiveras med att verksamhetens påverkan på grundvattnet inte är tillräckligt utredd.

– Beslutet innebär att den nationella cementförsörjningen hamnar i ett krisläge, säger Cementas vd Magnus Ohlsson.

I januari 2020 beviljades Cementas ansökan om förnyat täkttillstånd i Mark- och miljödomstolen. Därefter har domen överklagats och prövats i nästa instans. Cementas ansökan har gällt ett förlängt täkttillstånd till 2041 eftersom nuvarande tillstånd löper ut i oktober i år, men har Mark- och Miljööverdomstolen avslagit ansökan.

Beslutet innebär sammanfattningsvis att Mark- och miljööverdomstolen anser att de inte har tillräckligt med underlag för att bedöma miljökonsekvenserna av verksamheten, och därmed om tillstånd ska lämnas eller inte.

“Beslutet innebär att den nationella cementförsörjningen hamnar i ett krisläge.”

Magnus Ohlsson, vd för Cementa
Magnus Ohlsson, vd för Cementa.

– Vi är allvarligt bekymrade men också förvånade över domstolens besked idag. Kalksten har brutits i Slite i över 100 år, vilket byggt upp en enorm kunskapsbank kring hur verksamheten påverkar den kringliggande miljön. Vår ansökan är gedigen och visar med tydlighet att det går att bedriva en fortsatt hållbar kalkstensbrytning i området. Vi måste gå igenom beslutet noggrant och därefter lägga upp strategin för hur vi ska hantera situationen, säger Magnus Ohlsson.

På Cementas fabrik i Slite, som är en av Europas största och modernaste cementfabriker, tillverkas merparten av den cement som används i Sverige. Ett förnyat täkttillstånd i Slite är en förutsättning för en långsiktig cementförsörjning i Sverige, bland annat till stora bygg- och infrastrukturprojekt såsom Slussen, Förbifart Stockholm och Västlänken.

Att verksamheten kan fortsätta är också avgörande för att Cementa ska kunna ta nästa steg och göra de investeringar som krävs för att klara klimatomställningen i cementindustrin.

– Nu måste vi säkerställa de mest akuta leveranserna till alla bygg- och infrastrukturprojekt. För Sverige, våra kunder och för oss och våra medarbetare är det angeläget att politiska beslutsfattare och myndigheter skyndsamt drar upp nya riktlinjer för hur försörjningen av kritiska byggmaterial såsom cement och betong ska fungera i Sverige, säger Magnus Ohlsson.