Hem Hållbarhet Beskedet till Cementa oroar Svensk Betong

Beskedet till Cementa oroar Svensk Betong

Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård
Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård.

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat att de avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Enligt Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård är det ett besked som kommer att leda till allvarliga konsekvenser, inte bara för Cementa och svensk betongindustri, utan för hela byggsektorn och samhället.

– Det är mycket oroande. Vi har ett stort behov av nya bostäder och ny infrastruktur i Sverige och idag står cementfabriken i Slite för merparten av den cement som används för betongbyggande i Sverige. Effekterna av detta kommer bli allvarliga, inte minst för fler viktiga och stora infrastrukturprojekt som nya Slussen, Västlänken, Förbifart Stockholm m.fl. säger Malin Löfsjögård.

Svensk Betongs styrelseordförande Ludwig Zetterström uppmanar nu politiken att ta sitt ansvar.

Ludwig Zetterström
Ludwig Zetterström.

– Verksamhet som är viktig för utvecklingen av samhället kan inte riskeras på detta sätt. En förutsägbar och ändamålsenlig hantering av tillstånd och miljöprövning måste säkerställas, och att det sker med rimliga tidsaspekter, säger Ludwig Zetterström.

Styrelseordföranden understryker att cementfabriken i Slite ligger i framkant gällande miljö- och klimatarbetet, inte bara i Sverige utan också i Europa.

– Den är en viktig del i den klimatomställning som pågår i byggsektorn. Gårdagens besked riskerar att påverka även denna utveckling.