Hem Hållbarhet Risk för byggstopp i Sverige!

Risk för byggstopp i Sverige!

Magnus Ohlsson, vd, Cementa

Mark- och miljööverdomstolens avvisning av Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland förvånar Cementas vd Magnus Ohlsson.

– Vi fick godkänt av Mark-och miljödomstolen att fortsätta brytningen i ytterligare 20 år, men därefter har det överklagats till Mark- och miljööverdomstolen och vi fick idag besked om att ansökan avvisats i denna instans, säger Magnus Ohlsson till Tidskriften Betong.

Motiveringen är att Cementas grundvattenmodulering inte anses tillräcklig och att det inte är ordentligt utrett hur fortsatt brytning påverkar grundvattnet.

– Vi tycker att vi har en komplett ansökan och just nu utreder våra jurister domen. Vi har för avsikt att överklaga domen till Högsta domstolen, säger Magnus Ohlsson.

En stor utmaning är den snäva tidsramen.

– Vi har tillstånd till 31 oktober 2021 och därefter kommer cementet från Slite ta slut ganska snabbt. Det kommer påverka Sveriges infrastrukturbyggen som får i stort sett allt cement från Slite, säger Magnus Ohlsson.