Hem Fråga Experten Fråga Experten: Åtgärda platsgjutna balkonger?

Fråga Experten: Åtgärda platsgjutna balkonger?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi är en bostadsrättsförening som behöver genomföra åtgärder på våra balkonger. Balkongerna är platsgjutna när husen uppfördes under tidigt 60-tal.
Den studie av skicket på balkongerna som vi låtit genomföra konstaterar i korthet att
– det finns armering i karbonatiserad betong
– det finns skador orsakade av armeringskorrosion
– vissa balkonger är genomfuktade

En av de tillfrågade balkongleverantörerna föreslår montering av inglasade balkongmoduler där nuvarande balkongplattor dels förstoras, dels påförs en pågjutning bestående av lättare betong som gör att plattorna kommer i samma nivå som balkongdörr.

Vår fråga är vad denna åtgärd på sikt innebär med tanke på nuvarande skick på balkonger?
Är pågjutning med inglasning en tillräcklig åtgärd eller kommer nedbrytningsprocessen, med eventuell framtida påverkan på till exempel beständighet och i värsta fall bärförmåga, att fortgå?

/Brf Luleåhus nr 13

Den analys som ni fått om skicket på balkongerna motsvarar vad som normalt gäller för balkonger som är byggda på 1960-talet. Skadorna beror huvudsakligen på att det initialt höga korrosionsskyddande PH-värdet i betongen med tiden sjunker, vilket innebär att armeringen kan rosta och då spränga loss delar av betongen.

Dagens betong dimensioneras med hänsyn till exponeringsklass, varvid såväl betongklass som armeringens täckskikt anpassas för en avsevärt längre livslängd än äldre betong.

Det torde därför vara klokt att byta betong i så gamla balkonger. Det vanligaste är att betongen bilas bort och att huvudarmeringen i fortsättningen används när ny betong gjuts.

Armeringen, som är förankrad i bakomliggande bjälklag, är normalt inte är skadad. Bärande betongkonstruktioner från tiden före 1975 är med dagens bestämmelser något överdimensionerad.

1. Om önskemål finns om att balkongerna ska förstoras bör godkända statiska beräkningar först göras. För att etablera konkurrens kan det vara klokt att bostadsrättsföreningen låter en erfaren byggnadskonstruktör med ansvarsförsäkring dimensionera de nya balkongerna med önskad storlek. Därefter kan ni gå ut med förfrågningar för att få in anbud.

2. Om önskemål finns om inglasning kan en sådan utföras. Den innebär främst komfortfördelar för bostadsinnehavaren. Dock saknar inglasningen positiv betydelse för framtida beständighet och karbonatisering av den nya betongen och därmed sammanhängande armeringskorrosion.

Arne Hellström