Hem Mixat Miljoner till jämförande KTH-studie

Miljoner till jämförande KTH-studie

KTH
Kungliga Tekniska Högskolan.

Afa Försäkring har beviljat nio forskningsprojekt sammanlagt över 20 miljoner kronor i årets andra anslagsomgång. Mikael Forsman vid Kungliga Tekniska Högskolan tilldelas 1 996 000 kronor för att jämföra effekterna av gjutning med traditionell respektive självkompakterande betong.

Byggnads- och betongarbetare drabbas ofta av arbetsskador orsakade av vibrationer, buller och tungt arbete. Vid traditionell betonggjutning jämnar man ut betongen och tar bort luftbubblor med hjälp av handhållna vibreringsstavar. Idag finns en typ av betong som inte behöver vibreras, men denna självkompakterande betong används endast i begränsad omfattning. En studie av hur användning av de olika betongtyperna påverkar fysisk belastning och produktionskostnader kan bidra till att minska risken för arbetsskador för betongarbetare och gynna samhällsekonomin.

Mikael Forsman, vid Kungliga Tekniska Högskolan, tilldelas nästan två miljoner kronor för att jämföra vilka effekter gjutning med traditionell respektive självkompakterande betong har på betongarbetares fysiska exponering, produktionskostnader och kvalitetsbesiktning. Tekniska mätningar kommer att göras av arbetsställningar och exponering för vibrationer och buller.

Projektet pågår till och med augusti 2023 och väntas visa om ökad användning av självkompakterande betong kan bidra till minskad fysisk belastning för betongarbetare. Ett positivt resultat kan leda till en ökad användning av självkompakterande betong, lägre produktionskostnader, färre arbetsskador och minskade samhälleliga kostnader.