Hem Mixat Domen mot Slite: Import kan inte ersätta!

Domen mot Slite: Import kan inte ersätta!

Det är omöjligt för svensk betongindustri att snabbt ställa om produktionen om det blir ett produktionsstopp i Cementas fabrik i Slite. Standarder och provningar är nödvändiga om nya cementsorter ska in på marknaden och det blir stora logistiska problem. Det visar en konsekvensanalys som gjorts av Svensk Betong.

– Alltför många tror att det bara är att ersätta cementet från Slite med importerat cement. Men det är inte så enkelt, det finns ingen lösning inom överskådlig tid och att byta till 100 procent kan ta flera år att få på plats, säger Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong, till Tidskriften Betong.

Cementa är den enda tillverkaren av cement i Sverige med produktion i Skövde och Slite. Schwenk står för den största importen i Sverige och har cirka 10-15 procent av marknaden.

– Cirka 75 procent av den cement som används i Sverige produceras idag i Slite. Cementas andra fabrik i Skövde går på full kapacitet och har inte möjlighet att ta hand om ytterligare tillverkning, säger Malin Löfsjögård.

Skövdefabriken försörjer uteslutande västra Sverige och möjligheterna till ökad import för att helt ersätta produktionsbortfallet från cementfabriken i Slite är starkt begränsade beroende på tillgång hos andra leverantörer, logistiksystem och tekniskt kravställande.

– Tillgången till cement i närområdet är starkt begränsad och även på europeisk nivå finns idag inte kapacitet och förutsättningar för att ersätta bortfallet från Slitefabriken. Särskilt kritiskt är det för tillgång till cement för infrastrukturprojekt i Sverige då det är få andra tillverkare inom Europa som tillverkar cement som uppfyller de tekniska och funktionella krav som ställs, säger Malin Löfsjögård.

De logistiksystem som finns idag med hamnar, terminaler, depåer och logistikkedjor är inte anpassade för en kraftigt ökad import. Till exempel krävs ombyggnation för att ta in större fartyg från utomeuropiska aktörer med långväga transporter.

– En omställning till att övergå till att med import av cement helt ersätta cementproduktionen från Slite kan ta upp till flera år att få på plats. Utöver kapaciteten för transporter och logistik kommer detta med allra största sannolikhet att driva materialkostnaderna uppåt med högre råvaru- och transportkostnader, säger Malin Löfsjögård.

Tekniska krav och normer gör också att det inte går att byta ett cement mot ett annat cement rakt av. EU-standarder och svenska nationella tillämpningsstandarder måste uppfyllas både för cement och för tillverkningen av betong.

– Det finns också kravställande i BBR, AMA-anläggning med flera regelverk. Betongtillverkarna behöver också anpassa sina betongrecept vid användning av andra cement. Utöver det uppstår betydande ledtider för provning och verifiering för att kunna garantera kvalitetsmässigt godkända produkter, säger Malin Löfsjögård.

Det handlar om allt från hållfasthetsutveckling och sulfatresistens till frysprovning och brandprovning.

– Redan idag är det långa ledtider till externa ackrediterade provningsorgan för delar av detta. Detta medför att när fler tillverkare skall prova om sina recept kommer ledtiden bli ännu längre, säger Malin Löfsjögård.

Idag är exempelvis tiden för en brandprovning, som det finns tekniska krav på för vissa konstruktioner, cirka sex månader.

På kortare sikt innebär cementbristen att det kommer komma varsel i betongbranschen. Byggföretagen varnar för att det kan försvinna svindlande 400 000 arbetstillfällen.

– Varsel kan komma redan efter sommaren. Leverantörer av delmaterial som ballast, tillsatsmaterial och tillsatsmedel, företag som monterar prefabricerad betong, betongpumpningsföretag och aktörer direkt kopplade till betongtillverkning kommer även de påverkas i stor utsträckning, säger Malin Löfsjögård.

På längre sikt leder det till kompetensbortfall som kan ta lång tid att ersätta när produktionen väl kommer igång igen. Tidsaspekten är också central för hur länge företagen klarar av att ekonomiskt överleva byggstopp och kraftiga förseningar i projekt.

– Det kommer innebära stora negativa ekonomiska konsekvenser som riskerar att påverka hela samhällsekonomin, säger Malin Löfsjögård.

Man ska heller inte glömma att Slite är en av Europas modernaste och klimatmässigt bästa cementtillverkningsanläggningar. Cementa har också en plan för att utveckla Slitfabriken att bli världens första klimatneutrala cementfabrik till 2030.