Hem Hållbarhet Klimatförbättrad betong i stort Växjöprojekt

Klimatförbättrad betong i stort Växjöprojekt

Biobetong

Lansa Fastigheter har valt en stomme i Biobetong från Abetong för ett stort bostadsprojekt. Serneke bygger 80 moderna hyreslägenheter längs Södra Järnvägsgatan i Växjö.

Magnus Fridvall
Magnus Fridvall.

– Vår Biobetong är ett stort kliv i rätt riktning, med den kan koldioxidavtrycket för ett vanligt flerbostadshus minskas med mellan 20–25 procent. Det här har byggherrarna börjat få upp ögonen för på allvar och det är förstås extra roligt att vi nu kan leverera Biobetongen till ett stort projekt här på hemmaplan i Växjö, säger Magnus Fridvall, divisionschef på Abetong.

Huset beräknas stå redo för inflytt våren 2023. Abetong levererar och monterar hela stommen med prefabelement producerade i Vislanda.

– Lansa har ambitionen att vara landets grönaste bostadsbolag, att använda CO2-reducerad betong är ett av flera steg i den riktningen. Jag tror fler och fler byggherrar kommer att gå samma väg för leva upp till krav på minskad klimatbelastning och samtidigt dra nytta av betongens många andra fördelar, säger Kjell Arefjäll, projektledare åt Lansa Fastigheter.

Från och med den 1 januari 2022 gäller nya regler med krav på klimatdeklaration vid nybyggnation, vilket får Magnus Fridvall att tro på en ännu större efterfrågan på Biobetong från byggsektorn framöver.

– Betong har en lång rad svårslagna fördelar som byggmaterial. God brand- och fuktsäkerhet, ljudisolerande egenskaper och det är i stort sett helt underhållsfritt. Det är just miljöaspekterna som tidigare varit en stor utmaning. Nu kan vi med Biobetongen erbjuda våra kunder ett hållbart alternativ även i det perspektivet, säger Magnus Fridvall.