Hem Hållbarhet ”Om inte Cementa får tillstånd, vem får det då?”

”Om inte Cementa får tillstånd, vem får det då?”

Cementa

Mark- och miljööverdomstolens har beslutat att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Beslutet får hård kritik, bland annat på Expressens ledarsida där behandlingen av ansökan beskrivs som undermålig och processen som ”Kafka-artad”.

”Ansökan gäller utvidgning av två befintliga kalktäkter. Den görs av ett seriöst företag med sekellång närvaro på orten som kan och vill ta ansvar för närmiljön. Om inte Cementa får tillstånd, vem får det då?” skriver Expressen.

Bland annat kritiserar ledarsidan domstolens motivering att Cementa borde gjort mer noggranna analyser av hur kalkutvinningen påverkar salthalten: ”Saltnivåerna i grundvatten styrs dock av många olika faktorer, däribland nederbörd och vägsaltning, som ett enskilt företag knappast rår över.”

Läs hela ledaren på expressen.se