Hem Hållbarhet Domen mot Slite: Överklagandet kan ta ett år!

Domen mot Slite: Överklagandet kan ta ett år!

Jan Darpö, professor emeritus i miljörätt vid Uppsala Universitet.

Det tar mer än ett år innan Högsta domstolen kan komma med en dom i överklagandet av MÖD, Mark- och miljööverdomstolens beslut att avvisa Cementas ansökan om förlängt täkttillstånd i Slite. Det säger Jan Darpö, professor emeritus i miljörätt vid Uppsala universitet. Att vända sig till regeringen tror han är meningslöst.

– Det kommer ta cirka tre månader innan Högsta domstolen beslutar sig för om de vill pröva målet eller inte. Sådana så kallade prövningstillstånd meddelas bara i enstaka fall per år. Om Cementa ändå skulle lyckas att få ett sådant, tar det ytterligare minst ett år för Högsta domstolen att avgöra målet, säger Jan Darpö till Tidskriften Betong.

Han har dock svårt att tro att Högsta domstolen ger prövningstillstånd, då det rör det sig om brister i utredningen till ansökan och om att bedöma biologiska processer, vilket Högsta domstolen nog känner sig rätt obekväma med.

När det gäller tidsaspekten hänvisar han till Bungemålet, där Nordkalk fick rätt att fortsätta sin täktverksamhet i Bunge på Gotland av MÖD, men där Högsta domstolen sedan dömde tvärsemot. Där tog det nästan exakt ett år till juni 2013 för Högsta domstolen att komma till beslut. Efter några turer i Mark- och miljödomstolen och MÖD igen slutade det hela med att Högsta domstolen avslog Nordkalks ansökan om prövningstillstånd. Då var vi framme i april 2019.

År 2018 beviljade Mark- och miljödomstolen i Vänersborg Preem tillstånd för att utveckla sin verksamhet i Lysekil. Naturvårdsverket överklagade till MÖD samtidigt som de vände sig till regeringen för en så kallad tillåtlighetsprövning. Regeringen tog till sig målet, men behövde inte fatta något beslut då Preem drog tillbaka sin ansökan i september 2020.

Kan regeringen påverka domen mot Slitefabriken?

– Det är inte troligt, säger Jan Darpö.

Han medger att det är teoretiskt möjligt genom tillåtlighetsprövning, men situationen skiljer sig tydligt från Preem-målet. Det är väldigt sent i beslutsprocessen och MÖD har underkänt utredningen av miljökonsekvenserna av den utökade verksamheten. Mot den bakgrunden är det inte troligt att regeringen går in i målet.

– Det rör sig om en biologisk fråga och EU-rätt. Det skulle ge stor uppmärksamhet i Bryssel, säger Jan Darpö.