Hem Mixat Domen mot Slite: Baylan har ingen tidplan klar!

Domen mot Slite: Baylan har ingen tidplan klar!

Idag träffade Ibrahim Baylan Malin Löfsjögård. Foto: Facebook.

Torsdagen den 22 juli hade Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong, ett möte med näringsminister Ibrahim Baylan angående beslutet i Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förlängt tillstånd att bryta kalk i Slite. Ett beslut som kommer få stora konsekvenser för hela byggsverige med upp till 400 000 arbetstillfällen som försvinner.

– Ibrahim Baylan berättade att han förstår allvaret men gav också intrycket av att vara förvånad över beslutet. Vi fick också presentera våra konsekvensanalyser. Vi tryckte på att det är ett akut läge och det behöver komma fram en lösning för att hantera det kortsiktiga perspektivet och undvika byggkris i höst. Men också en långsiktig lösning så att vi inte har samma situation snart igen, säger Malin Löfsjögård.

Förutom Malin Löfsjögård var även Byggföretagen, Industriarbetsgivarna, Swemin, Teknikföretagen, Byggnads och IF Metall med på mötet.

– Regeringen har haft möte med Cementa och man arbetar nu med frågan inom regeringskansliet där flera departement ingår. Ibrahim Baylan ville dock inte gå in på några detaljer om hur det arbetet ser ut eller vilka förslag som nu  arbetas med, säger Malin Löfsjögård.

Han ville heller inte säga något om hur tidplanen ser ut.

– Det hade vi velat ha, en tydlig tidplan. Det bara någon vecka kvar innan varsel måste börja läggas, säger Malin Löfsjögård.

– Vi är också besvikna på att han inte nu ville boka en tidpunkt för uppföljningsmöte. Å andra sidan sa han att vi ska ha en tät dialog och komma med löpande information. Vi kommer fortsätta ligga på för en skyndsam hantering och lösning av den uppkomna situationen, säger Malin Löfsjögård.