Hem Hållbarhet Kraftig minskning av utsläpp med ECO-Prefab

Kraftig minskning av utsläpp med ECO-Prefab

ECO-Prefab

När Peab bygger Brf Mälarparken i Södertälje minskas utsläppet av koldioxid med 153 ton tack vare Byggelements nyutvecklade koncept ECO-Prefab.

– Det motsvarar 1700 bilresor mellan Stockholm och Göteborg. Därtill använder vi grön el i fabrikerna och transporterar en del av väggarna på järnväg, säger Tobias Rönje, försäljningschef på Byggelement.

ECO-Prefab introducerades i början av 2021. I Brf Mälarparken kommer samtliga plattbärlag, skalväggar, putsbärarväggar och balkonger att bestå av Byggelements produkter med en lägre andel cement.

Fredrik Johansson, teknisk chef på Byggelement, beskriver framtagandet av ECO-Prefab som en spännande och lärorik process:

– Vi har inte bara ersatt en del av cementen med slagg utan vi har även optimerat bindemedelshalten och fått ner själva mängden bindemedel. I nuläget kan vi ersätta cementen med upp till 32 procent slagg.

Produkten kallas Merit och framställs av Swecem via våtgranulering och malning av masugnsslagg från råjärnstillverkning.

– En utmaning med att minska andelen cement i betongen är att härdtiderna blir längre. Men nya och spännande innovationer kommer göra att vi får ner härdtiderna samtidigt som koldioxidbelastningen minskar ytterligare. Framtiden för betong är ljus, säger Fredrik Johansson.