Hem Mixat Domen mot Slite: ”Regeringen kan inte delegera bort sin roll”

Domen mot Slite: ”Regeringen kan inte delegera bort sin roll”

Cementas fabrik i Slite.
Cementas fabrik i Slite.

Dagens Industris ledarsida skriver Tobias Wikström att sommarens industripolitiska fråga utan tvekan är framtiden för svensk cementtillverkning och att regeringen inte kan delegera bort sin strategiska roll.

Tobias WIkström
Tobias WIkström.

”I sitt överklagande till Högsta Domstolen redogör Cementa för förseningarna, exempelvis att det tog 14 månader för Mark- och miljööverdomstolen att komma fram till att det förelåg ett rättegångshinder. Avgörandet kom först nio månader efter avslutad huvudförhandling i stället för de två månader som regeln i Miljöbalken säger. Den som säger att domstolen har gjort allt enligt reglerna och alla brister således beror på Cementa, har uttalat sig alltför tvärsäkert.” skriver Tobias Wikström.

Ledarskribenten menar att om domstolsprocesser ger ett oönskat utfall på samhällsnivå så ska folkvalda politiker agera för att ändra lagen: ”I det finns inget odemokratiskt, låt vara att allt lagstiftningsarbete är tidsödande och begränsat av grundlag, EU-rätt och annat.”

Läs hela ledaren här