Hem Mixat Domen mot Slite: Nordkalk räddar en fjärdedel!

Domen mot Slite: Nordkalk räddar en fjärdedel!

Cementa har tecknat avtal med Nordkalk avseende leverans av kalksten till cementfabriken i Slite. Nordkalk har just nu verksamhet på norra Gotland,

Cementas avtal med Nordkalk innebär att cirka 25 procent av Slitefabrikens behov av kalksten täcks. Det innebär Cementa förbrukar årligen 625 000 ton av de 2,5 miljoner ton kalksten som behövs för cementförsörjningen till den svenska marknaden. Leveranserna kommer att ske med båt och kan påbörjas tidigast under november 2021.

Cementa har vidare avtalat om rättigheter för volymer som skulle kunna täcka en större del av Slitefabrikens behov av kalksten under de kommande sex åren.

-På grund av kapacitetsbegränsningar i Slite hamn måste leveranser av volymer för att täcka resterande behov, det vill säga cirka 75 procent, ske med lastbil. För dessa transporter krävs godkännande från berörda myndigheter, däribland Länsstyrelsen Gotland. Cementa avser att snarast inleda en dialog med Länsstyrelsen om detta och vi kommer att hålla er löpande informerade om utvecklingen, säger Magnus Ohlsson, vd på Cementa, i ett pressmeddelande.

Magnus Ohlsson vill dock påpeka att de lösningar som presenteras dels innehåller betydande osäkerheter kring bland annat tillstånd och logistik, dels är kortsiktiga och inte kommer att kunna täcka Sveriges behov av cement i framtiden.