Hem Mixat Regeringens pressträff om Cementa

Regeringens pressträff om Cementa

Regeringen gör tillfälliga ändringar i miljöbalken på grund av situationen med Cementas fabrik i Slite. Beskedet kom under en digital pressträff på tisdagseftermiddagen. 

– Vi förbereder en tillfällig lagändring av miljöbalken för att avvärja eller minimera riskerna och vi jobbar samtidigt med ett antal åtgärder för att minska sårbarheten och öka cirkulariteten i hur vi i dag använder ganska ändliga resurser, sa näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Förändringarna ger bland annat regeringen möjlighet att besluta om fortsatt täkt- och vattenverksamhet inom ramen för det befintliga tillståndet

Lars Hjälmered är näringspolitisk talesperson för Moderaterna är mycket positiv till  beskedet att förlänga Cementas tillstånd:

– Regeringen gör nu det som är nödvändigt och som både Moderaterna och andra i riksdagen har krävt för att få lite andrum. Dock så är det ingen långsiktig lösning för hur vi säkrar cement till industrin.