Hem Hållbarhet Specifika EPD:er för betongtillsatsmedel

Specifika EPD:er för betongtillsatsmedel

Mapei EPD

Mapei har inlett ett arbete med att generera produktspecifika EPD:er för betongtillsatsmedel.

Jämfört med de modeller för EPD:er som den europeiska tillsatsmdelsorganisationen EFCA tagit fram innebär de produktspecifika EPD:erna att tillsatsmedlens CO2-belastning minskar med upp till 70 procent. Detta motsvarar en minskning av betongens CO2-avtryck med upp till 20 kg per kubikmeter beroende på betongtyp och tillämpning.

EPD står för Environmental Product Declaration (miljövarudeklaration på svenska). I en miljövarudeklaration kan man se miljöpåverkan från en produkt över hela dess livscykel.

Hittills har tio betongtillsatsmedel fått en produktspecifik EPD, men nya produkter tillkommer kontinuerligt.