Hem Mixat Smidmek och Brixly samarbetar i Göteborg

Smidmek och Brixly samarbetar i Göteborg

Altplatsen
Altplatsen sett från Musikvägen.

Smidmek har tecknat ett stort avtal med byggbolaget Brixly och ska leverera och montera stål- och betongstommar till två byggnader på Altplatsen i Göteborg.

Avtalet gäller ett äldreboende och ett punkthus med bostäder och uppförandet inleds i januari 2022.

– Det blir två olika stomlösningar där äldreboendet kommer uppföras med förspända håldäck och punkthuset med förspända massiva plattor. En av utmaningarna har varit att punkthuset ska ha en butikslokal i bottenplan där man inte vill ha några pelare som stör, samtidigt som lasterna från huset ovanför ska tas ner i byggnaden, säger Christian Johnsson som är projektchef på Smidmek.

Smidmek är en del av Peab byggsystem och marknadsledande inom projektering, leverans och montering av prefabricerade stommar. Projektet är ett av Brixlys största sett både till omfattning och ordervärde. Genom att Brixly i ett tidigt skede tog fram lösningarna för de konstruktionsmässiga utmaningarna har projektets kostnader hållits nere.

– Smidmek är en lösningsorienterad leverantör och tillsammans har vi hittat en produktionsvänlig och kostnadseffektiv produkt, säger Daniel Himlevik, arbetschef på Brixly.

De två husen beräknas vara färdigbyggda i slutet av 2023.