Hem Mixat Bostadsministern träffar Svensk Betong!

Bostadsministern träffar Svensk Betong!

Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård deltog igår i ett möte med bostadsminister Märta Stenevi för att diskutera sårbarheter inom materialförsörjningen och hållbart byggande. Inför mötet hade bostadsministern bland annat uppmanat till ökat träbyggande med förslag om att införa krav på andel trä i bostadsproduktion.

– Svensk Betong spelade in flera viktiga frågeställningar samt betonade att även om detta möte hade fokus på långsiktig materialförsörjning behövs det politisk handlingskraft för att lösa den akuta situation som nu råder med risk för cementbrist. Regeringens besked om att förlänga Cementas nuvarande tillstånd med åtta månader är inte tillräckligt utan fortfarande allvarlig risk för byggkris nästa sommar, säger Malin Löfsjögård.

Hon nämner flera exempel på inspel:

  • Tydligt besked behövs från politiken om fortsätt kalkbrytning och cementtillverkning i Sverige.
  • Politiken ska inte besluta om vilka material som ska byggas med och till vilka konstruktioner. Det handlar om rätt material på rätt plats. Merparten av all byggnation innehåller betong och för många konstruktioner är det ur kvalitets- och beständighetskrav bara betong som uppfyller dessa.
  • Betong och cement är nödvändiga material för att klara samhällsutveckling och klimatomställningen.
  • Redan idag finns klimatförbättrad betong med halverad klimatpåverkan där alternativa bindemedel (återvunna restprodukter från annan industriell process) används för att ersätta delar av cementen. Branschen arbetar utifrån Färdplan för klimatneutral betong.

Malin Löfsjögård nämnde även att Cementas beslut att utveckla Slitefabriken till världens första klimatneutrala cementfabrik senast 2030 riskeras att stoppas eller kraftigt försenas. Hon betonade vikten av nationell beredskap för material som cement och betong.

– Jag betonade även att tillståndsprocesserna behöver reformeras, förutom det lokala miljöperspektivet behöver samhällsnyttan och klimatomställningen tas hänsyn till. Det behövs kortare tidplaner och större förutsägbarhet i processerna, säger Malin Löfsjögård.