Hem Mixat “Orealistiskt att ersätta gotländsk kalk”

“Orealistiskt att ersätta gotländsk kalk”

Slitetäkt
Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Foto: Cementa.

Enligt en myndighetsrapport om cementkrisen är det helt orealistiskt att ersätta den gotländska kalken med sten från andra täkter i Sverige. Rapporten, som ännu är opublicerad, är utförd av expertmyndigheten SGU och beställdes av regeringen.

Enligt Svenska Dagbladet lämnades rapporten in till Näringslivsdepartementet för två veckor sedan, men har inte kommunicerats ut.

”I rapporten konstaterar SGU att det är helt orealistiskt att ersätta den gotländska kalken med sten från andra täkter i Sverige. Dels finns få andra aktiva täkter, dels kan det ta flera år att utveckla cement med sten av annan kemisk sammansättning”, skriver Peter Wennblad i SvD.

Läs hela artikeln “Den okända rapporten om cementkrisen” på svd.se.