Hem Mixat Tyréns vann innovationstävling

Tyréns vann innovationstävling

Föreslagen geoteknisk förvaltningsmodell innehållande undersökningsdata, geokonstruktioner och tolkade geomodeller i 3D.

Tyréns vann första pris i innovationstävlingen InfaAwards med sin digitala geotekniska förvaltningsplattform. Utöver 100 000 kronor att investera i projektet får Tyréns även stöttning från InfraSweden2030 för en ansökan om stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

– Fantastiskt kul att få gehör för det behov som vi sedan länge har identifierat. Precis alla delar i transportsystemet byggs på jord eller i berg, vilket kräver kunskap om de geotekniska förhållandena, säger Mats Svensson, affärsutvecklare påTyréns.

InfaAwards arrangeras av innovationsprogrammet InfraSweden 2030 för att få in förslag på lösningar som leder till en snabbare och resurseffektivare utveckling av transportinfrastrukturen.

Tyréns digitala geotekniska förvaltningsplattform sparar såväl tid som pengar inom projektering, byggande och förvaltning. Förvaltningsskedet är idag den svagaste länken i kedjan och avsaknaden av metoder och system för hantering av data innebär att stora värden går till spillo.

Projektet syftar till att utveckla och implementera en förvaltningsmodul i ett befintligt projektsystem, vilket kommer få en positiv påverkan på kommande infrastrukturprojekt. Den nya modulen kommer hålla reda på installerade geokonstruktioner, till exempel pålar, permanenta sponter, stag och dylikt.

– Förvaltningssystemet bidrar till att skapa ordning och reda på den skatt som finns i både tidigare undersökningar och de som varje dag fortsätter att samlas in. Möjligheten att utnyttja de smarta analyser som den pågående digitaliseringen medför blir därmed större, säger Mats Svensson. .

En av nyttorna är att Tyréns kan vara proaktiva i exempelvis drift och förvaltningen och förhindra tåg- eller vägavstängningar på grund av skred. Detta genom analyser och samkörning med data från monitorering med olika typer av sensorer .

Juryns motivering
“Med ett bevisat prov på uthållighet och ett genuint intresse av att hitta en holistisk lösning på ett utbrett problem inom bygg- och anläggningsbranschen, visar det vinnande laget på ett konkret sätt hur Re-use och information är det nya svarta. Att kombinera dessa två är grundbulten i det vinnande bidraget och ger höga hållbarhetspoäng. Genom hög samverkan inom branschen tror juryn dessutom på att vinnarna kommer lösa nöten med bred implementering.”