Hem Mixat Cementa svarar regeringen

Cementa svarar regeringen

Cementas fabrik i Slite.
Cementas fabrik i Slite. Foto: Cementa.

Cementa har skickat in sitt remissvar på regeringens förslag kring en lagändring med syfte att bland annat avhjälpa en akut cementbrist.

– Vi ser positivt på regeringens snabba agerande i detta. Nu är det angeläget att alla involverade parter fortsätter att arbeta fokuserat så att tidplanen håller, och att vi kan få ett begränsat tillstånd på plats före den 31 oktober och därmed trygga den svenska cementförsörjningen en kortare tid framåt, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa och HeidelbergCement norra Europa.

Cementa arbetar samtidigt med full kraft för att hitta både praktiska och juridiska lösningar för att trygga den svenska cementförsörjningen på kort och lång sikt. Det omfattar både nya ansökningar för täkttillstånd med kort och lång horisont och att söka nödvändiga vägar för att ytterligare trygga råmaterialbehovet till produktionen.

De pågående tillståndsansökningarna kommer att ta tid i anspråk.

– Det kommer att bli viktigt att tidsramarna inte begränsas av det nya lagförslaget, utan att det möjliggör en flexibilitet för att trygga svensk cementförsörjning framåt så att vi undviker att hamna i samma problematiska situation igen om bara ett antal månader, säger Karin Comstedt Webb, och tillägger:

– Jag vill betona att Cementa i alla lägen arbetar med högt ställda miljökrav. Vår ambition är fortsatt att kunna visa att vår industriella verksamhet och tillverkningen av byggmaterialet cement kan gå hand i hand med värnande om den gotländska naturen, vattnet och människorna.

Cementas remissyttrande (pdf)