Hem Mixat Möte med regeringen: ”Fokus på speciallagen!”

Möte med regeringen: ”Fokus på speciallagen!”

Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.
Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Idag träffade Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård Emil Högberg, statssekreterare hos Ibrahim Baylan, och Elin Olsson, statssekreterare hos Märta Stenevi. Med vid mötet var företrädare för Byggföretagen, Svemin, Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

– Regeringen har nu fokus på speciallagen för att förlänga Cementas nuvarande tillstånd för att bryta ur kvarvarande kalksten, Malin Löfsjögård.

Det kommer dock inte att vara tillräckligt för att överbrygga det glapp som uppstår då andra alternativ inte är möjliga på den korta tid som det handlar om.

-Det kommer fortsatt finnas en allvarlig risk för negativ påverkan på byggsektorn efter nästa sommar. På mötet bekräftades att vi har en osäker tid framför oss, men regeringen gav tyvärr inga andra besked. Vi blev även utlovade en fortsatt dialog, säger Malin Löfsjögård.