Hem Mixat Var femte chef har upplevt rasism

Var femte chef har upplevt rasism

Svart på vitt

Nära var femte chef har själv upplevt rasism i samhällsbyggnadssektorn. Det visar Svart på vitt om rasism i samhällsbyggnad, en rapport baserad på en anonym Novus-undersökning bland 2000 chefer i samhällsbyggnad.

– Samhällsbyggnad har kommit långt när det gäller att öka medvetenheten om behovet av ökad jämställdhet. Nu är det dags att ta tag i rasismen. Vi kan inte jobba aktivt mot en diskrimineringsgrund och samtidigt blunda för en annan. Det är kontraproduktivt, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna, en branschförening inom fackförbundet Ledarna.

Enligt rapporten, som är genomförd på uppdrag av branschföreningen Byggcheferna i samarbete med stiftelsen Allbright, anser en femtedel av cheferna att det är svårare att komma in i gemenskapen om du inte tillhör normen. Nästan lika många chefer (18 procent) har själva upplevt rasism under sin tid i branschen.

Trots att bara fyra av tio chefer uppger att företaget kartlägger eller mäter förekomsten av etnisk diskriminering anser ytterst få (6 procent) att etnisk diskriminering förekommer på deras arbetsplats i dag.

Rapportens slutsats är att chefer och företagsledningar är omedvetna om etnisk diskriminering och vilket ansvar arbetsgivare har. Undersökningen indikerar att det finns oroväckande mycket diskriminering av etnisk och rasistisk karaktär i branschen. Att kvinnor och yngre i högre utsträckning uppfattar rasism vittnar om att mörkertalet sannolikt är stort.

– Det sitter inte i generna, det brister i kunskapen. Första steget är att utbilda om rasism och etnisk diskriminering. Bara så kan alla medarbetare trivas bättre, bygga förtroende och åstadkomma en betydligt bättre och mer långsiktig affär, säger Maija Inkala, tf talesperson på stiftelsen Allbright.

Resultatet är sammanställt i rapporten Svart på vitt om rasism inom samhällsbyggnad, läs den här (pdf)