Hem Mixat Cementa riktar blickarna mot Nordkalk!

Cementa riktar blickarna mot Nordkalk!

Cementas hållbarhetschef Karin Comstedt Webb på dagens presskonferens.

Om tillståndsmyndigheten godkänner kan Cementa köpa kalksten från Nordkalk som motsvarar hela behovet i Slitefabriken under sex år. Det berättade man på en presskonferens idag. Men man kan även bli helt utan.

-Vi bedömer att vi utan problem ska kunna köpa 25 procent av Slitefabrikens behov redan idag, med våra befintliga fabriks- och täkttillstånd, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Men det kräver ett godkännande från tillståndsmyndigheten då flödet blir annorlunda och till exempel buller flyttas till andra platser.

Samtidigt vill Cementa ändra sitt nuvarande tillstånd, som förlängts med åtta månader fram till sista juni 2022, så det sträcker sig över tre år.

-Det handlar då om samma mängd, men det ger oss flexibilitet att bryta under längre tid och fasa in Nordkalks kalksten, säger Karin Comstedt Webb.

Årsbehovet i Slitefabriken är för närvarande på 2,5 miljoner ton. På presskonferensen flaggade man för att Nordkalk kan leverera 200 000 ton per månad, det vill säga hela årsbehovet, under sex år. Förutsättningarna för det är tämligen osäkra då tillstånd för omfattande transporter krävs.

Förutom den kortare förlängningen av nuvarande tillstånd till tre år startar nu Cementa ett samråd för att ansöka om ett tillstånd på tre till fem år hos Mark- och miljödomstolen. Under 2022 kommer sedan Cementa ansöka om längre tillstånd.

-Vi fortsätter enligt plan med vår satsning på CCS och att vi ska världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite år 2030, men då behövs ett längre tillstånd, säger Karin Comstedt Webb.

På presskonferensen presenterade Cementa även en metod att tillföra dricksvatten till Region Gotland genom att rena 300 000 kubikmeter vatten per år från en damm som finns idag.