Hem Mixat Malin Löfsjögård om dagens presskonferens och Byggföretagens konsekvensanalys!

Malin Löfsjögård om dagens presskonferens och Byggföretagens konsekvensanalys!

Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.
Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Idag arrangerade Cementa en presskonferens för att beskriva de åtgärder som företaget arbetar med för att säkra leveranserna av cement till den svenska marknaden. Samtidigt kom Byggföretagen med en uppdaterad konsekvensanalys av effekterna om cementkrisen blir verklighet.

-Jag instämmer med Cementa att det är positivt att regeringen varit snabba med den speciallag som nu är på gång och som då förhindrar den mest akuta krisen i den svenska byggsektorn, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.

Speciallagen tillåter Cementa att bryta den kvarvarande mängden kalksten som deras nuvarande tillstånd avser, där regeringen aviserat en förlängning för att göra det under en period av åtta månader.

-Men speciallagen räcker inte, det krävs större insatser från regeringen för att säkra cementtillgången under längre tid, annars har vi en akut kris igen efter nästa sommar, säger Malin Löfsjögård.

Idag kom även Byggföretagens nya konsekvensanalys. Där står det: ”Givet de antaganden som gjorts gällande möjligheterna att ersätta bortfallet av Slites cementproduktion samt att byggbranschen och betongtillverkarna anstränger sig till det yttersta för att minska sitt cementbehov på kort sikt beräknar vi att det fortsatt kommer råda en cementbrist på nästan 40 procent av den totala efterfrågan.”

Det kommer innebära att ungefär en fjärdedel av den totala bygg- och anläggningssektorn stannar i augusti månad 2022 och byggstoppet fortlöper året ut och vidare. Ungefär 90 000 jobb går förlorade, med andra direkt påverkade näringar är siffran 135 000 jobb. För bostadsbyggandet blir konsekvenserna allvarliga och under de månader cementutbudet är begränsat hindras 4 av 10 planerade byggstarter. Bara under andra halvåret 2022 är Byggföretagens analys att cementbristen stoppar 10 000 bostäder från att byggas.

Utöver de direkta effekterna på ekonomi och arbetsmarknad som ett byggstopp leder till förväntas cementbristen skapa ytterligare konsekvenser för byggsektorn och samhället. Konsekvensanalysen pekar ut tre effekter: högre materialkostnader, inställda klimatsatsningar och ökad kompetensbrist.

-Analysen visar att det måste till ytterligare politiska åtgärder snabbt om vi inte ska få de här effekterna. Läget är allvarligt och vi riskerar en osäker marknad under lång tid. Vi måste ha kalkstensbrytning och cementtillverkning i Sverige, ett så viktigt material måste vi ha en säker tillgång till. Det är också en förutsättning om vi ska kunna genomföra de framtagna färdplanerna inom Fossilfritt Sverige och nå Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp 2045, säger Malin Löfsjögård.