Hem Mixat Ny analys: 10 000 färre bostäder byggs nästa år!

Ny analys: 10 000 färre bostäder byggs nästa år!

Idag kom även Byggföretagens nya konsekvensanalys. Där står det: ”Givet de antaganden som gjorts gällande möjligheterna att ersätta bortfallet av Slites cementproduktion samt att byggbranschen och betongtillverkarna anstränger sig till det yttersta för att minska sitt cementbehov på kort sikt beräknar vi att det fortsatt kommer råda en cementbrist på nästan 40 procent av den totala efterfrågan.”

Det kommer innebära att ungefär en fjärdedel av den totala bygg- och anläggningssektorn stannar i augusti månad 2022 och byggstoppet fortlöper året ut och vidare. Ungefär 90 000 jobb går förlorade, med andra direkt påverkade näringar är siffran 135 000 jobb. För bostadsbyggandet blir konsekvenserna allvarliga och under de månader cementutbudet är begränsat hindras 4 av 10 planerade byggstarter. Bara under andra halvåret 2022 är Byggföretagens analys att cementbristen stoppar 10 000 bostäder från att byggas.

Utöver de direkta effekterna på ekonomi och arbetsmarknad som ett byggstopp leder till förväntas cementbristen skapa ytterligare konsekvenser för byggsektorn och samhället. Konsekvensanalysen pekar ut tre effekter: högre materialkostnader, inställda klimatsatsningar och ökad kompetensbrist.

Läs hela analysen här!