Hem Fråga Experten Fråga Experten: Krympning och expandering?

Fråga Experten: Krympning och expandering?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Häromdagen använde jag ett vitt cementbaserat spackel för att laga lite bubblor som blev till då jag gjöt ett fundament i vanlig betong. Jag spacklade i bubblorna som inte var djupare än 5mm och ett par cm i diameter.

På förpackningen stod det tydligt att spacklet inte skulle krympa men det gjorde det ändå redan efter nån halvtimme kunde man se hur det sjönk ihop i mitten. Expanderbetong verkar ju inte lida av det problemet utan expanderar lite istället.

Vilket är det verksamma ämnet i expanderbetong som medger expansion och varför tillsätter man inte lite av det i ordinär betong så den varken krymper eller expanderar?
/Peter

I tidigt skede kan betongen krympa av sättningar och att avdunstningen är stor. Detta kan ge sätt- och plastiska krympsprickor, och förhindras av att vara noga med täckning och använda en robust betong (hög stenhalt och trög konsistens). Med tiden kan man få krympsprickor av att betongen torkar ut mot omgivningen, och förhindras med sprickarmering och rörelsefogar samt använda en betong med låg vattenhalt. Betongen har även en kemisk krympning av cementets reaktion med vatten, vilken är störst i början under de fösta dagarna.

Har men ett cementbaserat lagningsbruk eller spackel kommer denna kemiska krympning bli relativt stor, då cementhalten är stor och det saknas ballast som skapar ett internt ”mothåll”. För att kompensera för den kemiska krympningen (och uttorkningskrympning) kan spackel, reparationsbruk, mm, ha en krympkompenserande tillsats. Det kan exempelvis vara kalciumoxid, gips, SAP m.m.

Och för de sättningar man kan få i tidigt skede, kan ha i expanderande tillsatsmedel. Expandern är bara aktiv någon timme, i färsk tillstånd innan hårdnandet drar i gång. Denna ”jäsande” effekt (gasbildning) fås exempelvis av att tillsätta aluminiumoxid eller karbonater, och brukar användas till undergjutningar, injekteringar, mm för att säkerställa god utfyllnad.

Spackel har ofta en tendens av att sjunka ihop, speciellt om det torkar ut snabbt i början (till luften eller sugande material). Man kan minska denna effekt genom att fukta upp området som skall spacklas ordentligt innan och efteråt skydda genom att täcka med plast. Men även att välja en cementbaserat spackel/reparationsprodukt som har så stor ballast som möjligt (som lagningen tillåter).

Det är svårt (och olämpligt) att själv blanda i krympkompenserare och expander till cementbaserade produkter, och det är ganska vanligt att det finns tillsatta i de torrbruk du köper.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group