Hem Hållbarhet Lagrådet sågar regeringens Cementaförslag

Lagrådet sågar regeringens Cementaförslag

Cementas fabrik i Slite.
Cementas fabrik i Slite.

Sveriges Radio uppger att Lagrådet, som granskar förslag till riksdagen, sågar regeringens förslag för att tillfälligt underlätta för Cementa att fortsätta bryta kalksten.

Att införa lagstiftning som är helt inriktad på att korrigera ett domstolsutslag, skadar tilltron till det svenska rättssystemet, menar lagrådet. Förslaget strider även mot principen att lagstiftning ska vara generell och inte riktas mot en enskild fysisk eller juridisk person.

Lagrådet kritiserar även den korta remisstiden på bara några dagar, för ett förslag som är komplext både vad gäller miljöfrågor och juridik.

Även om det är angeläget att tillgodose cementbehovet kan förslaget inte tillstyrkas enligt lagrådet.