Hem Mixat ”Vi har ett mycket allvarligt läge”

”Vi har ett mycket allvarligt läge”

Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.
Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Lagrådet lämnade idag besked att det avstyrker regeringens förslag till speciallag för Cementas kalkbrytning.

– Vi har ett mycket allvarligt läge och viktigt att regeringen snabbt agerar för att få på plats en speciallag för att undvika byggstopp redan i november. Det är upp till regeringen och politiken att hitta en lösning på detta, hur det går till lägger jag mig inte i, men det är allt för stora värden som står på spel om frågan inte löses, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.