Hem Fråga Experten Fråga Experten: Vanligt eller hydrauliskt kalkbruk?

Fråga Experten: Vanligt eller hydrauliskt kalkbruk?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vilken sorts kalkbruk är lämpligast till putsning på fasad av kalksten (Ölandssten). Vanligt luftkalkbruk eller hydrauliskt kalkbruk?
/Fredrik

Såväl lufthärdande som hydrauliskt kalkbruk kan användas. Bindemedlet i det förra tar åt sig luftens innehåll av koldioxid CO2 så att bruket bildar kalciumkarbonat, karbonatiserar, och blir hårt.

Det tar dock relativt lång tid att härda och bruket blir mindre hårt och är mer plastiskt än hydrauliskt bruk, vilket i vissa fall är en fördel exempelvis om bakomliggande murverk är gammalt och skört, som ofta är fallet med äldre kulturbyggnader. Härdningen gynnas av värme, därför bör man med ett sådant putsskikt vara extra noga med att utnyttja den varma årstiden för appliceringen. Arbetet bör därför göras på våren eller försommaren.

Hydrauliskt bruk som består av en blandning av kalkbruk och vanligtvis cement av portlandtyp, så kallat KC-bruk. Det härdar snabbare, genom att vattnet i bruket reagerar med bindemedlet. vilket ofta gör det mer praktiskt att använda, eftersom det kan appliceras under hela den tid man inte behöver riskera temperaturer under + 5 grader.

Det hydrauliska bruket hårdnar tillräckligt på ett par dygn, så att det snabbt får en ofta behövlig motståndsförmåga mot exempelvis slagregn eller annan påverkan.

Utöver kalkbruk med inblandning av portlandcement finns NHL-bruk som är en blandning av kalkbruk och ett cement som utgör en puzzolan. Den förekommer naturligt i vulkaniska bergarter i Sydeuropa, och är sådan cement som Roms byggare använde för tvåtusen år sedan. Såväl rent lufthärdande kalkbruk som NHL-bruk används vanligen till kulturbyggnader. KC-bruk med portlandcement har lägst pris och är vanligen enklast att hantera.

Arne Hellström