Hem Mixat Malin Löfsjögård om regeringens besked!

Malin Löfsjögård om regeringens besked!

Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.
Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Vid en pressträff idag meddelade näringsminister Ibrahim Baylan och klimatminister Per Bolund att regeringen går vidare med en proposition till riksdagen med den tidigare aviserade lagändringen för att Cementa ska kunna bryta ur kvarvarande kalksten som finns inom nuvarande tillstånd. Detta trots lagrådets invändningar som de framförde i förra veckan.

-Det är ett viktigt besked från regeringen. Den allvarliga situation som råder med risk för cementbrist och därmed allvarliga konsekvenser med byggstopp redan i höst gör det nödvändigt med en tillfällig lagändring, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.

Hon tycker det är viktigt att betona att den föreslagna lagändringen bara ger en tillfällig frist.

-Det behövs ytterligare politiska initiativ för att säkra kalkstensbrytning och cementtillverkning i Sverige och Slite på lång sikt, annars riskerar vi att redan till nästa höst stå i en situation med cementbrist, säger Malin Löfsjögård

Nu på morgonen medverkade Malin Löfsjögård i en hearing i Riksdagens näringsutskott om försörjning av kalksten och cement i Sverige. Med vid hearingen var även Cementa, Byggföretagen, Svemin, SGU och Naturvårdsverket

– En av de saker som jag lyfte var frågan om tydligt besked från politiken om att säkra fortsatt kalkstensbrytning och cementtillverkning i Sverige, säger Malin Löfsjögård.