Hem Mixat Regeringen går vidare med lagförslag!

Regeringen går vidare med lagförslag!

Regeringen går vidare till riksdagen med en proposition till undantagslag för att Cementa ska kunna fortsätta bryta kalk på Gotland ytterligare en tid. Det meddelade näringsminister Ibrahim Baylan och miljöminister Per Bolund vid en presskonferens idag.

Lagförslaget läggs fram trots att Lagrådet ansåg att förslaget hade flera starka brister. Lagrådet kritiserade den korta remisstiden och förslaget stred mot principen att en lag ska gälla generellt för alla och inte lösa ett enskilt företags problem.

-Det vi gjort sen Lagrådets utlåtande är att vi ändrat språkliga synpunkter och förtydligat regeringens synpunkt att det är en generell lag och inte bryter mot grundlagen, säger Per Bolund.

-Vi har även varit tydliga med att det inte är ett utökat tillstånd utan att det är en förlängningen av tiden som motsvarar samma mängd som nuvarande tillstånd avser, säger Ibrahim Baylan.