Hem Fråga Experten Fråga Experten: Ytehandling av verkstadsgolv?

Fråga Experten: Ytehandling av verkstadsgolv?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag ska bygga en verkstad på 98 kvadrat. Vad rekommenderar ni för typ av ytbehandling av plattan då den skall klara svets/slip, transporter med pallyftare och bil.

Jag har varit inne på att slipa golvet, hur nära gjutningen kan man göra detta? Vad ska man ha i betongen före eller efter?
/Petter

Frågan om ytbehandling har varit upp i forumet ett flertal gånger. Det finns många preparat, metoder och åsikter i frågan. Och beroende på vem du frågar får du sannolikt olika besked. Jag vill helst inte rekommendera någon speciell ytbehandling, då det handlar mycket om estetik, smak och tycke. Men någon typ av behandling bör du göra, dels för att dammbinda betongen men även för för att göra ytan någorlunda smutstålig och lättstädad.

Jag upplever att kiselbaserade produkter (silan, vattenglas m.m.) eller en matt klarlack inte påverkar utseendet och betongen behåller sin ljusa och matta nyans. Feta produkter (olja, vax, paraffin, mm) funkar också som ytbehandling, men gör det svårt att i efterhand välja någon annan ytbehandling eller att få ett ytskikt att fästa (limmad plastmatta, golvfärg, kalkel, spackel m.m.).

De kan också ge ytan en mörkare och nyans som kan upplevas lite flammig. Det funkar att lacka (eller olja/vaxa) på en kiselbehandlad betongyta, men inte tvärt om.

Dammbindare är ofta kiselbasrade, men kan också vara akrylater eller liknande. Dammbindare kan i sig vara en tillräcklig ytbehandling för golven. Kan då behöva läggas på i ett par lager, där fösta strykningen eventuellt späds ut med lite vatten.

Förutom ytbehandlingen behöver betongytan vara hårdgjord genom finglättning eller slipning för att göra ytan tålig, hård och slät/jämn. Utan glättning eller slipning har betongytan en ”gjuthud” som inte är så bra att ha som exponerad.

I så fall kan man avjämna/spackla med cementbasread produkt, anpassad för att ha som exponerad (exempelvis de för industrigolv, parkeringshus, ”designgolv”, mm). Ytterligare ett sätt att få bort ”gjuthuden” är att göre en syratvätt av ytan, och det kan även förbättra vidhäftningen vid målning, avjämning, pågjutning m.m.

Att helt klara av nedsmutsning i en verkstad utan att lämna något spår kan vara svårt. I så fall kan andra material än betong vara mer lämpade. Viss flammighet och nyansvariationer brukar man få acceptera, från betongen i sig men även från ytbehandlingen och brukandet (slitage, nedsmutsning m.m.).

Jag kan tycka det är just detta som gör betong så fin att ha som exponerad yta. Väljer man en mörkare betong (svartpigmenterad, anläggningscement Brevik, mm) blir eventuell nedsmutsning inte lika tydlig.

Det finns företag som slipar och ytbehandlar betong (se exempelvis HTC), de kan vara behjälpliga att få till dina golv eller sälja preparat. Preparaten kan också behöva poleras in med maskin för att få bästa resultat. Det går också att få tag i preparat på välsorterad bygghandel, färgaffär, kalelfirma osv.

Till golv i garage, verkstad, parkeringshus, mm, kan det behövas en mer beständig produkt för att bättre stå emot slitage, olja, kemikalier, tösalter mm. Det finns speciella produkter för denna miljö, såsom massagolv, 2-k epoxi m.m.

Betongens hållfasthetstillväxt går snabbt i början och allt långsammare med tiden, och styrs främst av temperaturen. Det brukar funka fint att slipa efter ca 1 vecka dagar, under normala förutsättningar. Skall ytan ytbehandlas kan den behöva vara någorlunda torr, tillverkaren brukar ha anvisningar för när och hur det skall appliceras.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group