Hem Hållbarhet Nya metoder för restprodukter från gruva

Nya metoder för restprodukter från gruva

Betolar och JA-KO Betoni samarbetar med Keliber för att använda restprodukter vid framställningen av betong i Karleby i Finland. 

– Användningen av bergmaterial från restprodukter i stället för naturen kommer att minska utnyttjandet av våra orörda naturresurser avsevärt, säger Betolars grundare och innovationschef Juha Leppänen.

Betolar är ett materialteknologiskt företag under kraftig utveckling medan JA-KO Betoni är ett högt specialiserat företag inom betongindustrin. Gruv- och batterikemikalieföretaget Keliber förbereder öppnandet av en litiumgruva i Kaustby där de massiva restprodukterna som uppkommer ska återvinnas. Sand från anrikningen och analcimsand från produktionsprocessen av litium kommer att användas som bergmaterial när betong framställs vid JA-KO Betonis fabrik i Karleby.

Genom Betolars så kallade Geoprime-metod ersätts cement av masugnsslagg som bindemedel.

– Vi har från första början valt att försäkra oss om att miljöpåverkan av vår litiumgruva är så liten som möjligt. Våra restprodukter kommer i framtiden inte bara vara miljövänliga utan man kommer att kunna skapa nya produkter av dem, säger Kelibers vd Hannu Hautala.

– Vi kommer att investera i framställningen av miljövänligare betongprodukter vid vår enhet i Karleby, vilket ger oss betydande konkurrensfördelar inom vår bransch, konstaterar Jaakko Eloranta, vd för JA-KO Betoni.