Hem Hållbarhet Mindre koldioxid genom nordiskt samarbete

Mindre koldioxid genom nordiskt samarbete

Det finska materialteknikföretaget Betolar har inlett ett samarbete med den danska betongtillverkaren IBF för lansering av koldioxidsnåla betongprodukter.

– Betolars Geoprime-lösning är utvecklad för att möjliggöra en smidig övergång till koldioxidsnål produktion för betongindustrin, genom att ersätta cement i betong, säger Janne Rauramo, chef för Betolar European Markets.

Pilotprojektet omfattar beläggningsprodukter och takpannor som är efterfrågade i hela Europa. Geoprime-lösningen gäller även andra torrgjutna produkter som rör och infrastrukturprodukter.

– Med Geoprime kan vi hjälpa IBF att nå sina ambitiösa mål om cirkuläritet och minskade koldioxidutsläpp, säger Janne Rauramo.

IBF är den största betongtillverkaren på den danska marknaden och tillverkar snudd på alla typer av betongprodukter, inklusive färdigmix och betongelement. Produktionen av koldioxidsnåla produkter inleds inom kort med Danmark som primärmarknad.

– Vi hoppas kunna utöka pilotprojekten till andra tillämpningar, inklusive våtgjutna produkter. Byggnation i städer kräver ett brett sortiment av betongprodukter. I synnerhet europeiska städer har egna mål för att minimera sina koldioxidutsläpp, säger Bent Bredland Bendtzen, försäljningschef på IBF.

IBF är medlem i Dansk Beton, en branschorganisation för tillverkare av betong och betongprodukter, som har som mål att ha halverat koldioxidutsläppen till 2030.