Hem Mixat Svensk Betong välkomnar Riksdagens beslut om kalkstensbrytning!

Svensk Betong välkomnar Riksdagens beslut om kalkstensbrytning!

Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.
Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Riksdagen har idag enhälligt beslutat att säga ja till regeringens förslag om tillfälliga ändringar i miljöbalken. Vilket gör det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om förlängt tillstånd för kalkstensbrytning. Lagändringen föreslås träda i kraft den 15 oktober 2021 och gälla fram till 1 januari 2022.

-Vi välkomnar dagens beslut från Riksdagen. Lagändringen ger nu regeringen möjlighet att besluta om en tillfällig förlängning av Cementas nuvarande tillstånd för att bryta ur kvarvarande kalksten. På så sätt kan ett akut byggstopp redan i höst undvikas, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.

Förslaget begränsas till situationer då verksamheten behövs för att tillgodose väsentliga allmänna intressen och behovet av kalksten inte kan tillgodoses på annat tillfredsställande sätt.

-Men lagändringen ger bara en tillfällig frist. Ytterligare politiska initiativ och besked behövs för att säkra kalkstensbrytning och cementtillverkning i Sverige och Slite på lång sikt, annars riskerar vi att stå inför en cementkris redan under nästa höst, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.