Hem Fråga Experten Fråga Experten: Pool i betong?

Fråga Experten: Pool i betong?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi ska bygga en pool varav ett av alternativen är en helgjuten solid betongpool. Vilken typ av betong behövs för att klara av detta? Och till vilken kostnad per kubikmeter bör man räkna med? Är detta en bra eller dålig idé?
/Benny

Att bygga en pool helt i betong (båda bottenplatta och väggar) är ett bra och mycket beständigt alternativ, men som också kan kosta lite mer. Man kan tänka sig att väggarna formas upp på traditionellt sätt eller att man använda murblock/termoblock som fylls med betong. Är poolen uppvärmd bör konstruktionen isoleras med cellplast för att minska driftskostnaderna.

Kombinationer av tempererat klorerat vatten och ensidigt vattentryck ställer höga krav på konstruktionens täthet, eftersom man inte vill att kloriderna skall komma in till armeringen och orsaka korrosion. Att få till en tillräckligt tät betong är inget problem, men att säkerställa att betongkonstruktionen är tät är däremot svårt (sprickor, fogar, genomföringar m.m.).

Därför brukar man lägga på ett tätskikt (liner, membran, duk, mm) på betongen in mot vattnet. Då behöver man inte heller vara så noga med sprickarmering, betongens täthet, fogband m.m.

Om poolen är utomhus kan betongen i oskyddade delar av konstruktionen som utsätts för frysning med saltvatten behöva vara anpassad för att klara detta (exponeringsklass XF4). Oskyddade delar kan också behöva klara exponeringsklass XD3 och ha tillräckliga täckskikt till armeringen (ca 35 mm), samt ha en sprickbegränsning på max ca 0,2-0,3 mm.

Ungefärliga pris (utan rabatt) på en ”standardbetong” (C28/35) med 16 mm stenstorlek och konsistens S4, inklusive ca 15 km transport med full bil och 15 min lossningstid, är ungefär 1900 kronor per kubikmeter.

Det finns en rad faktorer som påverkar priset på själva betongen, såsom hållfasthetsklass, konsistensklass, stenstorlek, vct-krav, luft, frystestad, stenreducerad, värme, fiber, Anläggningscement, krympreducerare, pigment, miljö (CO2 reduktion), osv. Sedan tillkommer det för transport, underlass (ej full bil), lossningstid, returlass, ränna, pump, osv.

En annan faktor som har inverkan på priset är hur stor rabatt som kunden har. För att få en bättre prisuppgift med just dina förutsättningar och önskemål kontakta din närliggande betongfabrik. För att uppfylla XD3+XF4 brukar man använda en frystestad anläggningsbetong (C32/40 vct 0,40 med luft).

Om du planerar att platsgjutna väggarna tänk på att bygga en stabil form, eftersom formtrycket kan bli ganska stort (max ca 24 kN/m2 för varje höjdmeter).
¨
Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group