Hem Betonggalan Kunskapsdagen 2021: Färdplan Jämställdhet

Kunskapsdagen 2021: Färdplan Jämställdhet

Färdplan Jämställdhet har nominerats i kategorin Årets Jämställdhetspris på Betonggalan 2021 och representerades på Kunskapsdagen av Hanna Johansson från Byggdialog och William Stensönes från Göteborgs stad.

Färdplanen ger entreprenörer och beställare ett verktyg bestående av dels ett antal nyckelfaktorer och problemställningar, dels förslag på åtgärder för att få till ett mer jämställt arbete inom företag och på byggarbetsplatser inom ramen för byggprocessen.