Hem Hållbarhet ”Betongens egenskaper berikar projektet”

”Betongens egenskaper berikar projektet”

Mattias Lind
Mattias Lind är partner i White Arkitekter och ansvarig arkitekt för Våghuset

Thomas Betong har levererat 4000 kubik klimatförbättrad betong till Våghuset och Brick Studios i centrala Göteborg. Mattias Lind, delägare i White Arkitekter, är ansvarig arkitekt.

– Det är viktigt att materialvalen är robusta, tåliga och hållbara likt den betong som Thomas Betong levererat tillsammans med NCC, säger Mattias Lind, ansvarig arkitekt för Våghuset.

Brick Studios och Våghuset ingår i den nya stadsdelen Masthuggkajen. Som Sveriges första Citylab-certifierade stadsdel ska den ligga i framkant när det gäller hållbart byggande, inte minst i val av byggnadsmaterial.

– Människor ska kunna vistas och trivas i området året om. Våghuset syftar till att vara en ikonisk byggnad som är ritad för att kunna stå väldigt länge, säger Mattias Lid.

Våghuset, som byggs i nära anslutning till Göta Älv, erbjuder med sin spännande gestaltning 10 000 kvadratmeter moderna kontor med effektiv och flexibel planlösning. På Masthuggskajen kommer bostäder och arbetsplatser samsas med butikslokaler och krogar.

Betongen används som synliga innerväggar. Genom pigmentering och utslätning av skiftningarna i betongen har väggarna blivit vad Mattias beskriver som vackra akvarellmålningar.

– Väggarna kommer bli vackrare ju längre tiden går och behöver aldrig målas om, vilket är bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Betongen tillsammans med projektets andra material framhäver variationer och detaljer som berikar både byggnaden och stadsdelens framtoning.