Hem Hållbarhet Svensk världsnyhet: Betong och AI kopplas samman

Svensk världsnyhet: Betong och AI kopplas samman

Thomas Concrete Group och Thomas Betong i Göteborg hittat lösningen många inom byggbranschen länge efterfrågat – att i realtid få en prognos för betongens framtida hållfasthetsutveckling.

Thomas Concrete Group och Thomas Betong i Göteborg är först i världen med realtidsprognoser för betongens framtida hållfasthetsutveckling. En lösning som länge efterfrågats inom byggbranschen.

– Med prognosen kan man nu på ett enkelt sätt följa betongens framtida hållfasthetsutveckling. Tack vare detta kan man vid behov vidta åtgärder för att säkra gjutningens kvalitet och undvika till exempel sprickbildnin, säger Lennart Björnström, CIO and Head of Business Development för Thomas Concrete Group.

Byggprocessen effektiviseras genom på förhand tagna beslut gällande behov av resurser på byggarbetsplatsen i form av personal, hyrd utrustning m.m. vilket sparar både tid och pengar.

Prognosen bygger på digital hållfasthetsmätning med sensorer i betongen, stor mängd historiska data från tidigare mätningar och väderprognos. Utifrån dessa data kan man sedan prognostisera betongens härdningsprocess.

På så sätt går det att se hur betongens hållfasthet utvecklas och även i realtid få en prognos för framtida utveckling. Därmed går det att planera arbetet på byggarbetsplatsen bättre.

– Byggprocessen effektiviseras vilket sparar både tid och pengar, säger Lennart Björnström.

Hållfastheten i realtid har kunnat mätas tidigare men att ta hjälp av AI (Artificial Intelligence – maskininlärning och tränade modeller) och framtida väderdata för att tillhandahålla en prognos av betongens hållfasthetsutveckling i realtid är helt nytt.

Datan som utgör underlag för digital hållfasthetsmätning och prognostisering samlas in med hjälp av sensorutrustning från det danska startupföretaget Sensohive.

Nyheten är en vidareutveckling av en tidigare lanserad tjänst i Thomas Betongs kundportal Min Betong där användarna kan följa pågående betongleveranser i realtid direkt i mobilen.

Dessutom slipper kunderna pappersflödet då signeringen av följesedlar  nu sker helt digitalt. Prognostiseringen av betongens hållfasthetsutveckling kommer alltså att finnas som en digital tjänst i kundportalen.

– Förutom effektivitet handlar digitaliseringen också om hållbarhet. I appen kan man nämligen också se hur mycket betong som faktiskt levererats. På så sätt kan man justera beställningar så ingen betong går till spillo, förklarar Lennart Björnström.

Hans Karlander, vd på Thomas Concrete Group, ser den digitala prognostiseringen som en viktig milstolpe för företaget:

– Ännu en gång visar att vi ligger i framkant inom teknikutveckling och hållbarhet i vår bransch.