Hem Design Sfinxerna i Lund plockas ner

Sfinxerna i Lund plockas ner

Foto: Åke E:son Lindman.

Vid en nyligen genomförd statusinventering av Universitetshusets fasader upptäckte Statens fastighetsverk (SFV) att husets fyra sfinxer av betong är i så dåligt skick att de måste tas ner och gjutas om.

– Det är naturligtvis tråkigt då sfinxerna är starka symboler för Universitetshuset. Samtidigt måste vi sätta säkerheten först. Sfinxerna, som är 2,2 meter höga, två meter breda och en meter djupa, väger 3,5 ton styck. Vi kan inte riskera att någon förbipasserande kommer till skada om betongdelar faller ned, säger Maria Nordh, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Förhoppningen är att de nygjutna sfinxerna ska vara på plats under 2022.

– Inom kort kommer vi att påbörja arbetet med att ta ner sfinxerna från taket. Därefter sätter vi igång med gjutningen, säger Maria Nordh.

Universitetshusets mittparti flankeras överst av fyra sfinxer, placerade i par om två. Vid en nyligen genomförd statusinventering, konstaterade SFV att sfinxerna tyvärr har så stora sprickbildningar i betongen att de av säkerhetsskäl måste tas ner och gjutas om. Foto: Åke E:son Lindman.

Universitetshuset i Lund, som ritades av arkitekt Helgo Zettervall och stod färdigt 1882, är en symbolbyggnad för staden och omtyckt både av lundabor och turister, inte minst för de rika utsmyckningar som Zettervall gav fasaden.

Detta blir andra gången som sfinxerna tillfälligt plockas ned. Husets ursprungliga sfinxer fick avlägsnas 1959 på grund av sitt dåliga skick. Det dröjde sedan ända fram till 1993 innan dagens fyra repliker kunde sättas upp, repliker som möjliggjorts delvis genom privata donationer. Så länge som 34 år ska dock inte Universitetshuset eller lundaborna behöva vänta denna gång.