Hem Hållbarhet Minskat miljöavtryck med utfasad natursand

Minskat miljöavtryck med utfasad natursand

I Webers fabrik i Sala har majoriteten av naturballast ersatts med krossballast.

Weber fortsätter sitt arbete med att hitta alternativa material till naturballast i sina produkter. I fabriken i Sala har majoriteten av naturballast ersatts med krossballast.

– Natursand och naturgrus är ändliga resurser. Vi har sen länge bestämt att låta naturliga grustäkter förbli orörda och istället använda återvunnen ballast eller ta hand om krossat berg som det finns gott om, säger Martin Carlsson, produktchef för betong på Weber.

För Weber är det viktigt med ett helhetsgrepp där naturballast ersätts i hela produktsortimentet och inte bara i enskilda produkter eller fraktioner.

Fabriken i Sala var tidigt ute med att använda krossballast och idag utgörs ballasten av cirka 80 procent krossballast. Det är resultatet av ett starkt lagarbete med många involverade parter, laboratorietester och praktiska provningar under cirka tio års tid.

– I Sala har vi lyckats få till krossad ballast i alla olika partikelstorlekar, från grövsta till finaste fraktionen. Tillgången är god på nära håll, fabriken ligger intill ett dolomitbrott. Det blir även mer ekonomiskt och miljömässigt bättre med kortare transporter, säger Niclas Ånmark, R&D-ansvarig på Weber.

Ett stort steg togs 2019 då Weber ersatte natursandsfraktioner med krossballastfraktioner i flera produkter. Men krossballast är inget nytt i Sala. Sedan över 20 år tillverkas Weber vitbetong i fabriken, helt utan naturballast.

– Weber vitbetong är en konstruktionsbetong baserad på vit cement och krossad dolomit. Produkten används främst där den vita färgen ger ett estetiskt inslag till arkitektoniska ändamål, säger Martin Carlsson.

Rätt hanterad kan krossad ballast ge samma höga produktkvalitet som naturballast, men ställer lite andra krav.

– Naturballasten har en rund kornform, medan krossballasten är vassare och mer skärvig. Därmed påverkas flytförmåga och arbetbarhet, vilket ställer högre krav på tillsatsmedel och sammansättning. Det löser vi med dagens teknik. På plussidan ser vi att krossballasten ger högre hållfasthet och är mer beständig, säger Martin Carlsson.

Webers målsättning är att all naturballast i samtliga produkter ska ha ersatts med återvunnen eller alternativ ballast senast år 2035.

Enligt Martin Carlsson är natursand är snart ett avslutat kapitel:

– Hela branschen måste ställa om. Det här är bara början.