Hem Fråga Experten Fråga Experten: Ytbehandling av äldre betongtrappor?

Fråga Experten: Ytbehandling av äldre betongtrappor?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag har ett par äldre betongtrappor från 40-talet som jag håller på att snygga till. Jag har huggit ur de ytliga sprickor som fanns och lagat dem med cementbruk. Jag undrar dock om det finns någon ytbehandling ni kan rekommendera för att minska vatteninträngning och framtida skador.

Ytorna är ganska grova. Kan vattenglas vara lämpligt eller det kanske finns något bättre? Jag misstänker att målning inte håller särskilt länge.
/Bo

Som du påpekar är risken stor att målning av trappan inte håller så länge. Vattenglas (natriumsilikat), silan eller andra kiselbaserade preparat, ger visst skydd och kan med fördel användas på betong för att minska vatteninträngning och göra ytan lite mer smutsavvisande.

Om den gamla betongytan är dålig eller skadad kan den behöva förstärkas/lagas lite först, exempelvis med ett betongspackel/reparationsbruk anpassat för ändamålet.

På bygghandeln kan de hjälpa dig att plocka fram rätt produkt. Dessa cementbaserade produkter ger en viss ökad täthet, och kan med fördel behandlas med vattenglas.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group