Hem Hållbarhet En win-win vid Vattenfalls nya dammanläggning

En win-win vid Vattenfalls nya dammanläggning

Thomas Betong levererar till Vattenfalls nya dammanläggning.

Thomas Betong ska leverera 6000 kubikmeter klimatförbättrad betong till Vattenfalls nya damm vid kraftstationen i Lilla Edet vid Göta Älv. Betongen som produceras har 30 procent mindre klimatpåverkan och minimerar samtidigt risker i projektet.

– Via provningar och tester har vi tagit fram en betong som uppfyller kraven på dammsäkerhet och beständighet i mer än 100 år framöver. Genom att använda alternativa bindemedel och en större ballast kan cementhalten minimeras vilket leder till 30 procent mindre klimatpåverkan för projektet, säger Ingemar Löfgren, FoU chef C-lab för  Thomas Concrete Group som Thomas Betong är en del av.

Till 2024 ska Vattenfall ha ersatt delar av den befintliga dammen vid Lilla Edets kraftstation i Göta älv nära Göteborg. Betongen som C-lab, Thomas Concrete Group centra för forskning och innovation, har tagit fram innebär inte bara en klimatreduktion utan även en reducerad värmeutveckling, vilket minskar risken för sprickbildning.

Då kraftstationen produceras i en särskilt riskfylld miljö har projektet föregåtts av unika provgjutningar tillsammans med projektets entreprenör NCC, Vattenfall och Chalmers Tekniska Högskola.

– Chalmers gjorde uppföljningar med hjälp av fiberoptiska mätningar för att säkerställa kraven, säger Ingemar Löfgren.

Tack vare betongens reducerande värmeutveckling slipper NCC den stora mängden kylrör som hade behövts vid användandet av traditionell betong. Det innebär att undviker trånga utrymmen vid gjutningen och svårigheter att evakuera personer vid en eventuell olycka.

– Provgjutningen gick utmärkt och gav oss möjlighet att både provpumpa och testarbeta med betongen. Den är bra både för klimat och för arbetsmiljön och vårt samarbete visar vägen framåt för branschen. Det är en win-win, säger Jonas Nilsson, teknisk specialist på NCC.