Hem Fråga Experten Fråga Experten: Pågjutning på balkong?

Fråga Experten: Pågjutning på balkong?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag ska rusta upp en balkong. På själva bärande balkongfundamentet ligger en plåt och på den ligger någon form av duk som sedan är täckt med en pågjutning av betong, cirka 7 cm tjock.

Vi ska ta bort den övre betongdelen och gjuta upp en ny. Behöver jag duken som ligger emellan och vad är det i så fall för duk man ska använda? Ska jag också förankra den nya plattan i den bärande delen under eller behöver de kunna röra sig olika?
/Joel

Runt 1950-talet var det ganska vanligt att balkongerna hade en konstruktionsbetong av samma typ som inne, dvs. en typ av lägre kvalitet (exempelvis K20).

Då denna betong inte var anpassad för att vara utomhus, la man på ett tätskikt (exempelvis asfaltpass och varmasfalt) och på detta en pågjutning med ett cementbruk av lite högre kvalitet. Pågjutningen gav också möjlighet att gjuta fall mot balkongens framkant, som förhoppningsvis även har ”droppnäsa” på undersidan.

Utan tätskikt och den skyddande pågjutningen skulle en låghållfast konstruktionsbetongen få problem med frysskador, där intern frysning kan vara ett mycket stort problem. Även korrosion av armeringen blir ett stort problem för den oskyddade betongen. Och risken för armeringskorrosion och frysskador förvärras betydligt om balkongen tösaltas.

Innan man gör åtgärder av äldre balkonger kan det vara idé att först kolla tillståndet på konstruktionsbetongen och armeringen, exempelvis hållfasthet, karbonatiseringsdjup och eventuellt kloridinnehåll (om tösaltad).

Är konstruktionen i dåligt skick kan täckskikt behöva tas bort (ca 20-30 mm betong), armeringen rostkyddas (eller bytas ut), och ny betong gjutas på. I värsta fall kan man behöva överväga att riva och bygga nytt. Många gånger är det i framkant av balkongen de största skadorna sker, och där åtgärder behöver göras.

Då ni planerar att bort pågjutningen och gjuta ny, tycker jag att ni även skall ta bort tätskiktet (duk?). Jag tycker inte ni behöver lägga nytt tätskikt, det bör vara fullt tillräckligt med cementbaserade bruket/avjämning.

Välj då en produkt som är anpassade just för att ha som exponerad yta och för reparation av balkonger, loftgångar m.m. Dessa bruk är som regel höghållfasta beständiga och täta, samt har låg krympning så de inte riskerar att släppa.

För att få till vidhäftningen till den gamla betongen finns det vidhäftningsförbättrare eller primer,  men det kan också funka bra att bara fukta upp betongytan ordentligt innan. Följ anvisningarna som tillverkaren av pågjutningen har (förarbete, gjutning, efterbehandling, osv).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group