Hem Mixat Positiva signaler från byggtekniska konsulter

Positiva signaler från byggtekniska konsulter

Jens Linderoth
Jens Linderoth.

I samband med Navet Analytics konjunkturrapporter undersöks läget hos större konsultföretag med inriktning mot byggmarknaden. Den senaste mätningen visar positiva signaler från både arkitekter och byggtekniska konsulter.

Enligt Jens Linderoth, som är analysansvarig på Navet Analytics indikerar orderstocken hos undersökta arkitekter och arbetsvolymförändringen hos tillfrågade byggtekniska konsulter en tillväxt på cirka fem procent under det kommande halvåret.

– Detta ligger i linje med våra prognoser för den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar, som visar en ökning med sex procent under 2021, säger Jens Linderoth.