Hem Mixat Annons: Slitstark beläggning minskar underhållsbehoven

Annons: Slitstark beläggning minskar underhållsbehoven

Tunnlar utsätts för extrem belastning i form av koldioxid och klorider. Miljön är omväxlande torr och blöt, vilket gynnar påväxt. Vår nya slitstarka beläggning StoPox TU 100 skyddar effektivt tunnelns väggar och tak. Smuts har svårt att få fäste, vilket minskar behov av rengöring och underhåll. Enbart vatten behövs vid rengöring, inga kemiska rengöringsmedel.

Text: Sto. Foto: Mikael Ullén.

Effektivare och enklare rengöring ger kostnadsbesparingar vid underhåll. Den unika ytstrukturen leder även till att underhållsintervallen kan förlängas.

Ett exempel där denna beläggning använts är renoveringen av Årstatunneln. Renoveringen utfördes av Trafikverket för att skydda betongen mot klorider och koldioxid i den mycket hårt trafikerade tunneln. För att minimera avstängningstiden behövde renoveringen ske så snabbt och effektivt som möjligt.

Till uppdraget anlitades den mycket erfarna schweiziske entreprenörsfirman Trauffer Coating, som med sitt specialbyggda fordon kan applicera 3000 m² per timme. Involverade i projektet var konsultfirman Bostek samt medarbetare från Sto.

Taket i den 2,3 km långa tunneln (yta 40 000 m²) impregnerades först med StoCryl HC 100 och därefter applicerades epoxibeläggningen StoPox TU 100 i två omgångar. Arbetet skedde under 15 nätter sommaren 2020 (13 juli-1 augusti).

Impregnering och epoxibeläggning ger betongen ett gott skydd och förlänger tunnelns livslängd. Dessutom behöver inte underhållsarbeten göras så ofta p.g.a. epoxibeläggningens unika ytstruktur. Beläggningens ljusa, icke reflekterande yta bidrar även till ökad trafiksäkerhet i tunneln.

Vi jobbar alltid nära dig som uppdragsgivare för lösningar som ger:

  • förlängda underhållsintervall
  • kortare avstängningstid
  • mindre besvär för trafikanter
  • mindre buller och besvär för kringboende
  • enklare arbetsmoment
  • minskade transporter och materialåtgång

Utöver tekniska systemlösningar kan vi ge förslag på design. Välkommen att kontakta våra säljare.

 

 


www.sto.se
Tel. växel 013-37 71 00
kundkontakt@sto.com